Werkwijze

Regressie- en reïncarnatietherapie is een proces therapie. Dit betekent dat voor het veranderen van een vastzittend gedragspatroon of overtuiging, meestal meerdere sessies nodig zijn. Het aantal sessies is afhankelijk van de aard van het probleem, klacht of ziekte.

slakIn overleg stemmen we de frequentie van de sessies af op je wensen en proces. Meestal vinden de sessie om de twee of drie weken plaats. Omdat deze therapie ook een inzichttherapie is, is de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van jou als cliënt essentieel.

De therapie begint met een intakegesprek van twee uur waarin allerlei biografische informatie die met jouw probleem of klacht te maken heeft, gevraagd wordt. Vaak wordt tijdens zo’n gesprek al een rode draad of levensthema zichtbaar. Samen stellen we vervolgens het doel van de therapie vast.

In de volgende sessies houden we eerst een kort voorbereidingsgesprek en met de informatie van de intake gaan we terug naar het verleden om (on)bewuste ervaringen opnieuw te beleven. Dit gebeurt in een lichte trance-toestand, waarbij je ten alle tijden de controle houdt: je bent je zowel bewust van jezelf in het verleden als van jezelf in het heden (elliptisch bewustzijn).

>>Terug naar Hypnotherapie

>> Terug naar Regressie- en reïncarnatietherapie