Therapie Nieuws

Lichaamswijsheid

Ik werk nu in mijn praktijk ook metspiertesten. Ik combineer de technieken van regressie- en reïncarnatietherapie met kinesiologie. Door het direct aanspreken van de eigen lichaamswijsheid, kunnen de oorzaken van blokkades en de beste interventies zeer snel gevonden worden. Dit is bijvoorbeeld zeer efficiënt bij het opsporen van niet-eigen-energie (energie van andere mensen, van overledenen, enz.).
Nadat je je dit bewust bent, kun je deze energie meestal weer makkelijk buiten jezelf plaatsen. Door de samenwerking tussen therapeut, cliënt en lichaam van cliënt kunnen we in korte tijd veel bereiken. Belangrijk is wel om vervolgens op te sporen wat maakt dat jij deze energie bij je draagt en dit te behandelen.

Symptomen van het bij zich hebben van niet-eigen-energie: algehele vermoeidheid, lichamelijke klachten waarbij dokters maar niets kunnen vinden, verschuivende klachten, hardnekkige overdreven emoties, zoals woede aanvallen, onbegrepen verdriet en angsten, gevoel niet zichzelf te zijn...

Voor kinderen...
die zelf niet of moeilijk een sessie kunnen doen door leeftijd (ook babies!), handicap of stoornis (bijv. autisme, syndroom van Down) en die problemen hebben met bijv. eten, slapen, gedrag, relaties: via een ouder, grootouder, pleegouder of iemand met een persoonlijke band met het kind zelf werken we op energetisch niveau aan het probleem van het kind. Het doel is dat het kind zich beter kan ontwikkelen en lekker in zijn vel zit. Een bijkomend voordeel is een stuk bewustwording van de volwassene.